Usługi DTP

Usługi DTP (Desktop Publishing) – skład i łamanie komputerowe

DTP czyli komputerowy skład tekstu to dokładne odtworzenie oryginalnych cech dokumentów i materiałów marketingowych poddanych tłumaczeniu lub lokalizacji tak, żeby tłumaczenie było wierną kopią oryginalnego dokumentu źródłowego,  gotową do druku lub publikacji online.

Po otrzymaniu plików otwartych przygotowujemy materiał do analizy, wyceny oraz tłumaczenia. Tekst tłumaczenia znacząco zmienia swoją objętość w stosunku do oryginału, wskutek czego tekst przelewa się przez łamy, pola tekstowe, a zakotwiczone obiekty zmieniają swoje położenie. Usługa DTP polega na zadbaniu, by produkt finalny wyglądał tak samo jak pliki źródłowe mimo zmienionej treści. W efekcie otrzymują Państwo pliki otwarte, plik PDF w niskiej rozdzielczości do dystrybucji internetowej lub gotowy do druku plik PDF w wysokiej rozdzielczości z paserami, spadami, liniami cięcia, bigowania itd.
W przypadku nieedytowalnych plików PDF lub plików graficznych (np. skan), które mają zostać przetłumaczone wraz z zachowaniem układu graficznego, możemy przygotować tzw. odtworzenie pliku i jego treści poprzez OCR (optycznie rozpoznawanie tekstu) i stworzenie niemal identycznego dokumentu od początku. Po tłumaczeniu oraz procesach kontroli jakości otrzymują Państwo plik w formacie MS Word, który ma taki sam układ graficzny jak plik źródłowy.

Do opracowań graficznych tekstów tłumaczeń wykorzystujemy najbardziej popularne programy graficzne.

Nasza oferta obejmuje m. in. następujące usługi:

  • skład przetłumaczonych plików zgodnie z zasadami typograficznymi w dowolnych językach europejskich
  • generowanie ostatecznych plików w formacie PDF gotowych do publikacji online lub do wydruku
  • projektowanie od podstaw lub dostosowywanie dokumentów, które mają być poddane procesowi lokalizacji na wybrane języki obce
  • tworzenie i modyfikacja grafik oraz zrzutów ekranowych wykorzystywanych w publikacjach
  • dostosowanie plików pod względem graficznym do oryginału bądź też stworzenie zupełnie nowego układu graficznego
  • konwersja plików, dostosowanie do potrzeb różnych platform
  • redakcja szablonów graficznych dokumentów