Tłumaczenia ustne

Praca tłumacza ustnego jest szczególnie wymagająca, gdyż poza doskonałą znajomością języka ogólnego i specjalistycznego tłumacz musi posiadać odpowiednie predyspozycje i oporność na stres.

Rodzaje wykonywanych tłumaczeń ustnych to:

  • symultaniczne (kabinowe i szeptane)
  • tłumaczenia konsekutywne
  • towarzyszące

TŁUMACZENIA SYMULTANICZNE – najczęściej tłumaczenie kabinowe, wykorzystywane najczęściej podczas konferencji, zjazdów czy wykładów dla większej liczby osób. Często jest realizowane przez 2 tłumaczy zmieniających się co 20 minut. Przekład następuje w trakcie wypowiedzi, której słowa są tłumaczone.

TŁUMACZENIA SZEPTANE – forma tłumaczenia symultanicznego, ale bez użycia odpowiedniego sprzętu i nagłośnienia. Tłumacz znajduje się obok niewielkiej grupy słuchaczy i  przekłada wypowiedzi na bieżąco. Przy większej niż trzech liczbie słuchaczy tłumaczenie jest mało skuteczne.

TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNE – tłumaczenie następujące w momencie gdy prelegent skończy swoją wypowiedź. Zazwyczaj tłumacz w trakcie przemówienia stoi obok rozmówcy, słucha go i sporządza notatki. Podczas gdy osoba mówiąca zrobi pauzę w swojej wypowiedzi, tłumacz odtwarza wypowiedź w języku docelowym. Tłumaczenie takie jest praktykowane podczas oficjalnych spotkań, przemówień czy rozmów handlowych.

TŁUMACZENIA TOWARZYSZĄCE – to tłumaczenie wykonywane na potrzeby osoby bądź delegacji w czasie podróży, podczas wizyt, na spotkaniach bądź w trakcie różnego rodzaju rozmów. Rozliczenie za tłumaczenie towarzyszące następuje według czasu pozostawania tłumacza do dyspozycji klienta. Klient pokrywa także koszty podróży i zakwaterowania tłumacza, który jest traktowany jak pełnoprawny członek delegacji.