Tłumaczenia pisemne

TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE  – to takie, które nie wymagają poświadczenia (uwierzytelnienia) tłumacza przysięgłego. Przykładami takich tłumaczeń są np. raporty, korespondencja firmowa, statuty, katalogi, raporty, analizy, biznesplany, teksty marketingowe, strony internetowe, broszury, ulotki, foldery, materiały wewnętrzne firm, korespondencja prywatna, itp. Stroną obliczeniową w przypadku tego rodzaju tłumaczeń jest 1600 znaków ze spacjami. Szczegółowy cennik można znaleźć tu.