Tłumaczenia pisemne przysięłe (poświadczone)

Tłumaczenia poświadczone (potocznie zwane przysięgłymi) to tłumaczenia poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Rozliczenie takiego tłumaczenia reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r) § 8. Przy wycenie tłumaczenia poświadczonego za stronę uważa się „25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą. W przypadku tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków ze spacjami”

Do najczęściej tłumaczonych rodzajów dokumentów należą:

  • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu lub ich odpisy
  • umowy kupna lub sprzedaży
  • faktury
  • pełnomocnictwa
  • umowy spółki
  • protokoły zgromadzenia akcjonariuszy
  • wyciągi z rejestrów handlowych
  • dokumenty samochodowe

Zobacz cennik tłumaczeń poświadczonych.