Cennik usług tłumaczeniowych

Poniższe tabele przedstawiają przykładowe ceny 1 strony tłumaczenia zawierającej 1600 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń zwykłych oraz 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń poświadczonych.

Ilość znaków na stronie źródłowej nie odpowiada ilości znaków tłumaczenia!

Każdy tekst przed przyjęciem zlecenia jest poddawany wycenie orientacyjnej – rozliczenie następuje na podstawie ilości znaków w wykonanym tłumaczeniu, lub na podstawie ilości znaków w oryginale.

Podane ceny są cenami netto – należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

PROMOCJA!
5% rabatu dla stałych Klientów oraz słuchaczy Szkoły Językowej Progres.

Grupa I: angielski, francuski, niemiecki, polski, rosyjski
Grupa II: hiszpański, słowacki, ukraiński, włoski
Grupa III: pozostałe języki europejskie
Grupa IV: języki pozaeuropejskie

Tłumaczenia pisemne (z lub na język polski)

Grupa językowa Tryb zwykły(do 6 stron dziennie) Tryb przyspieszony(do 12 stron dziennie) Tryb ekspresowy(do 20 stron dziennie)
na j. polski na j. obcy na j. polski na j. obcy na j. polski na j. obcy
I 38 42 43 48 53 60
II 45 55 54 60 64 71
III 59 65 70 75 83 89
IV Ceny ustalane
indywidualnie przy każdym zleceniu

Tłumaczenia pisemne (z języka obcego na jęz. obcy) +100%

Tłumaczenia pisemne poświadczone

Grupa językowa Tryb zwykły
(do 6 stron dziennie)
Tryb przyspieszony
(do 12 stron dziennie)
Tryb ekspresowy
(do 20 stron dziennie)
na j. polski na j. obcy na j. polski na j. obcy na j. polski na j. obcy
I 46 49 + 25% + 50%
II 55 65
III 69 75
IV Ceny ustalane
indywidualnie

Dopłata za nieczytelny oryginał – 25% wartości tłumaczenia

Tłumaczenia ustne

Podane ceny są stawkami netto za godzinę zegarową w bloku 4-godzinnym. Należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%.

Język Tłumaczenia konsekutywne i asystenckie Tłumaczenia symultaniczne / kabinowe (wymaganych jest
dwóch tłumaczy, podany koszt obejmuje parę tłumaczy)
GRUPA A:angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński od 110,00 280,00
GRUPA B:pozostałe popularne języki europejskie  od 145,00 370,00
GRUPA C:języki pozaeuropejskie (chiński, japoński, koreański, hindi) ORAZ
rzadkie języki europejskie
indywidualna wycena indywidualna wycena

Minimalną jednostką rozliczeniową jest blok 4-godzinny. Każda kolejna rozpoczęta godzina po zakończeniu pierwszego bloku oznacza rozpoczęcie kolejnej godziny tłumaczenia.

Ceny zawierają koszty dojazdu na terenie Łodzi.

W przypadku tłumaczeń poza miejscem zamieszkania tłumacza, czyli tłumaczeń wyjazdowych, zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić nocleg oraz wyżywienie w trakcie całego okresu dostępności pracownika. Na życzenie Zleceniodawcy Biuro Tłumaczeń Progres zagwarantuje tłumaczowi zakwaterowanie i wyżywienie, a wynikłe koszty zostaną doliczone do faktury (po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniodawcą).

W przypadku odwołania zamówionej usługi w terminie na 2 dni przed datą zleconego tłumaczenia, zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić kwotę równą wynagrodzeniu za 4-godzinną pracę tłumacza.

Możliwe dopłaty:

  • Tekst specjalistyczny: + 25%
  • Tekst odręczny lub nieczytelny: + 25%
  • Usługi DTP (skład tekstu, prace edytorskie): + 50%
  • Korekta: 50% stawki podstawowej