Fujitsu jobs / Praca w Fujitsu

Use and develop your language skills by working with native speakers!

We are improving our qualifications to take on employment on beneficial terms as well as to enable the development of our professional career. 

With your future in mind, we have started working with Fujitsu Technology Solutions to put you into contact with an employer who is offering convenient employment contracts (indefined period, social packs, language allowance), with flexible working hours (adjusted to the needs of students), comprehensive trainings for your role and the chance to develop your career in the most dynamic branch of today – IT Services.

 Fujitsu is the third largest provider of IT services worldwide, employing around 170 000 people in 70 countries. The Global Delivery Center in Łódź was opened in 2009 and now employs close to 800people in different business lines. This diversification of the organisation here in Łódź has meant that the company is looking for people with foreign language skills (Service Desk), programmers and application testers (Research and Development), engineers (Remote Infrastructure Management) as well as accountants (Shared Service Centre).

The service desk ensures a 24/7 first and second line of IT support for corporate clients in the finance, banking, telecommunications and energy industries in their local languages: currently, the GDC operates in 17 languages. From October 2013 Fujitsu employs engineers and programmers for the following business lines: RIM (Remote Infrastructure Management- the management of: operating systems (Windows, Linux, UNIX); database systems; virtual platforms (Citrix, VMWare); telecommunication services; information exchanges and network and security solutions) and R&D (Research and Development – through following the trends in technology, the team creates and develops innovative IT solutions for Fujitsu, as well as dedicated systems for the clients, suggests new solutions linked to PRIMERGY servers, storage systems such as ETERNUS and BIOSem, cloud applications and others). The final business line, the Shared Service Centre was opened in the spring of 2014 in Fujitsu GDC Łódź. Here, Fujitsu employs people who speak a foreign language and have experience in accounting, especially with the Accounts Payable, Accounts receivable and General Ledger accounts. 

Currently, Fujitsu Technology Solutions is recruiting for consultants who speak English and also one of the following: German, Dutch, Greek and French. They are also looking for people comfortable using Microsoft Windows OS and MS Office, as well as good interpersonal skills and customer service.

 When starting a career with Fujitsu, consultants are informed on their first days their options for their future career. Starting from IT consultant, with time, using their full potential and taking part in several specialised trainings they advance to IT Service Desk expert or Service Controller, leading them towards Team Manager and higher. Start your career with Fujitsu today!

 Send your CV today to hr.lodz@ts.fujitsu.com

Find us also on Facebook: www.facebook.com/FujitsuLodz

Wykorzystaj i rozwijaj swoje umiejętności językowe dzięki pracy w usługach dostarczanych native speakerom! Podnosimy własne kwalifikacje, by podjąć zatrudnienie na korzystnych warunkach oraz umożliwiające rozwój profesjonalnej kariery. Z myślą o Państwa przyszłości, rozpoczęliśmy współpracę z Firmą Fujitsu Technology Solutions aby umożliwić Wam kontakt z pracodawcą oferującym dogodne umowy o pracę (umowy na czas nieokreślony, pakiety socjalne, dodatki językowe), w elastycznych godzinach (nastawionych na przykład na potrzeby studentów), kompletne szkolenia na stanowiska i szansę rozwoju karier w najbardziej dynamicznie rozwijającej się w dzisiejszych czasach gałęzi usług IT.

Fujitsu to trzeci co do wielkości światowy dostawca usług informatycznych, zatrudniający około 170 000 osób w 70 krajach. Łódzkie centrum działa od 2009 roku i zatrudnia już blisko 800 osób, które pracują w różnych obszarach biznesu. Tak dynamiczny rozwój organizacji powoduje, że firma poszukuje zarówno osób ze znajomością języków obcych (Service Desk), programistów i testerów aplikacji (Research & Development), inżynierów (Remote Infrastructure Management) oraz osób z doświadczeniem w branży finansowej (Shared Service Centre).

Service Desk zapewnia 24/7 usługi z zakresu pierwszego i drugiego poziomu wsparcia IT klientów korporacyjnych z sektora finansowego, bankowości, telekomunikacji oraz energetyki w ich językach narodowych – aktualnie Centrum pracuje w 17 językach. Od października 2013 inżynierowie i programiści tworzą działy: RIM (Remote Infrastructure Management – usługi zarządzania: systemami operacyjnymi (Windows, Linux, Unix), systemami bazodanowymi, platformami wirtualnymi (Citrix, VMWare), usługami telekomunikacyjnymi/wymiany informacji, rozwiązaniami sieciowymi i bezpieczeństwem) oraz R&D (Research and Development: śledząc trendy i technologie zespół tworzy i rozwija innowacyjne rozwiązania IT firmy Fujitsu, jak również systemy dedykowane dla klientów, proponuje rozwiązania związane z serwerami PRMERGY, systemami storagowymi ETERNUS, BIOSem, aplikacjami w chmurach i innymi). Shared Service Centre to linia biznesowa, która wystartowała wiosną 2014 w Fujitsu GDC Łódź. Zatrudnienie znajdują w niej osoby ze znajomością języków obcych oraz doświadczeniem w finansach: księgowi działów zobowiązań, należności, księgi głównej.

Aktualnie poszukiwane są osoby na stanowiska Konsultantów ze znajomością języka angielskiego i jednocześnie jednego z wymienionych: niemieckiego, holenderskiego, greckiego i francuskiego. Od kandydatów wymagamy również dobrej znajomości środowiska Microsoft Windows i MS Office oraz wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych i orientacji na klienta.

Rozpoczynając karierę w Fujitsu Konsultanci już w pierwszych dniach informowani są o tym, jak będzie przebiegać ich ścieżka kariery. Startując ze stanowiska Konsultanta ds. IT z czasem, wykorzystując swój potencjał i biorąc udział w licznych szkoleniach specjalistycznych, awansują na stanowiska Ekspertów ds. IT bądź Kontrolerów Procesu, zmierzając do stanowiska Menedżera Zespołu i wyżej. Rozpocznij swoją karierę w Fujitsu już dziś!

Prześlij już dziś swoje CV na hr.lodz@ts.fujitsu.com

Zapraszamy również do śledzenia strony Fujitsu na portalu Facebook: www.facebook.com/FujitsuLodz.